Portal_background_image

رژه نيروهاي مسلح

رژه نیروهای مسلح روز پنجشنبه به مناسبت ۲۹ فروردین و روز ارتش با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی در پادگان حضرت علی اکبر(ع) پدافند هوایی اراک برگزار شد.

گالری تصاویر

رژه نیروهای مسلح روز پنجشنبه به مناسبت ۲۹ فروردین و روز ارتش با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی در پادگان حضرت علی اکبر(ع) پدافند هوایی اراک برگزار شد.رژه نیروهای مسلح روز پنجشنبه به مناسبت ۲۹ فروردین و روز ارتش با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی در پادگان حضرت علی اکبر(ع) پدافند هوایی اراک برگزار شد.رژه نیروهای مسلح روز پنجشنبه به مناسبت ۲۹ فروردین و روز ارتش با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی در پادگان حضرت علی اکبر(ع) پدافند هوایی اراک برگزار شد.رژه نیروهای مسلح روز پنجشنبه به مناسبت ۲۹ فروردین و روز ارتش با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی در پادگان حضرت علی اکبر(ع) پدافند هوایی اراک برگزار شد.رژه نیروهای مسلح روز پنجشنبه به مناسبت ۲۹ فروردین و روز ارتش با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی در پادگان حضرت علی اکبر(ع) پدافند هوایی اراک برگزار شد.رژه نیروهای مسلح روز پنجشنبه به مناسبت ۲۹ فروردین و روز ارتش با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی در پادگان حضرت علی اکبر(ع) پدافند هوایی اراک برگزار شد.رژه نیروهای مسلح روز پنجشنبه به مناسبت ۲۹ فروردین و روز ارتش با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی در پادگان حضرت علی اکبر(ع) پدافند هوایی اراک برگزار شد.رژه نیروهای مسلح روز پنجشنبه به مناسبت ۲۹ فروردین و روز ارتش با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی در پادگان حضرت علی اکبر(ع) پدافند هوایی اراک برگزار شد.رژه نیروهای مسلح روز پنجشنبه به مناسبت ۲۹ فروردین و روز ارتش با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی در پادگان حضرت علی اکبر(ع) پدافند هوایی اراک برگزار شد.

دسته بندی

مجری سایت


  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

   

   
   

  مطالب ویژه