1395/07/01 08:47
پيام آيت الله دري نجف آبادي بمناسبت هفته دفاع مقدس
بدون تردید تاریخ دفاع مقدس گنجینه بزرگی از درسها و عبرتها و تجربه ها و عشق و ایمان و ایثار و مردانگی را در خود جای داده است.