1396/05/05 20:31
كلاس درس قرآن
کلاس تفسیر قرآن کریم روز پنجشنبه با حضور حجت السلام سید علی حسینی پور امام جمعه موقت اراک برگزار شد